Historie

Navigace: SETA TRADE a.s. » Historie

K historii značky

Značka byla založena v roce 1992. Těžištěm obchodní politiky obchodní a výrobní značky byla biopaliva. Rok 1992 byl zároveň spojen se spuštěním vládního „ Oleoprogramu“. Tento program výrazně přispěl k rozšíření biopaliv na českém i slovenském trhu. Zároveň byl však místem technických i obchodních střetů zemědělských a petrolejářských kruhů. Na počátku 90. let chyběly v tuzemsku kapacity na výrobu MEŘO, později byla jejich výstavba překotná a řada výrobních jednotek nebyla schopna dodržet náročné parametry pro pohon motorových vozidel.

Nedostatek kvalitních surovin jsme v té době řešili dovozem MEŘO z Rakouska a SRN. To však pochopitelně vadilo zemědělcům – producentům olejnin. Ve spolupráci s VŠCHT v Praze a také s výrobci a dovozci automobilů se nám postupně podařilo dotvořit optimální podobu směsných motorových paliv. Na českém trhu vznikla také další řada kvalitních konkurenčních výrobků např. Ekodiesel, Myradiesel, Naturdiesel,Biopal atd.

Výrobek pod značkou se však stal určitým etalonem kvality a jako první jej akceptovaly k prodeji na značkových čerpacích stanicích firmy OMV, Benzina, Total, Agip a další. Na Slovensku jej zavedla na čerpacích stanicích také OMV SR. Značka byla natolik marketingově úspěšnou a známou, že se stala předmětem silných konkurenčních tlaků, což však nikdy neovlivnilo zájem motoristů.

Po celé období od vzniku sektoru nepotravinářského využití řepky olejné v ČR byli zpracovatelé vystaveni velmi časté změně systému podpor jako důsledek zásahu státu a nejasné perspektivě, se kterou souvisí i absence schválené racionální strategie o užití biopaliv v dopravě a srovnání se situací v zemích EU. Po vstupu do EU, kdy dosavadní systém podpor pozbyl platnosti, od 1.5.2004 do 30.6.2005 se methylestery řepkového oleje (MEŘO) jako míchací komponent do směsné motorové nafty s 31 % m/m MEŘO (SMN 30) a ani jako čisté biopalivo na tuzemském trhu z důvodu nedořešené legislativy a fiskální politiky nepoužívaly.

Aktuální informace

25
11
2009

Nové internetové stránky

Byly spuštěny naše nové internetové stránky. Věříme, že Vám ulehčí orientaci v námi nabízených ...

Archiv aktualit

 

Kontaktní informace

SETA TRADE a.s.
Ke Střelnici 427
43601 Litvínov

Mapa

Telefon: +420 602 348 012
Email: info@seta.cz
IČO: 25474812
DIČ: CZ25474812

Něco z našich produktů