Velkoobchod PHM

 

SETADIESEL - směsná motorová nafta

 

Bionaftou bychom toto palivo neměli nazývat. Bionaftou se podle českých zákonů a norem totiž rozumí pouze čistý methylester, tedy jen jedna složka výsledné směsi. A ta (výsledná směs) by se správně měla označovat jako směsná motorová nafta (označení SMN 30) , která obsahuje okolo 31 procent MEŘO a zbytek motorovou naftu.

tedy obsahuje minimálně 31 procent MEŘO, zbytek tvoří motorová nafta, aditiva výrobce motorové nafty a aditiva . při spalovacím procesu lépe shoří, a tím výrazně snižuje kouřivost naftového motoru, emise polétavého prachu, síry, oxidu uhličitého, aromatických látek a uhlovodíků vůbec. SMN 30 je biologicky odbouratelná, i když to již není závazný parametr jako v minulosti. Má vysokou mazací schopnost (je mastnější než motorová nafta), a tím snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost vstřikovacích jednotek a rotačních vstřikovacích čerpadel.

Co je vlastně směsná motorová nafta – SMN 30?

Směsná motorová nafta je ekologické palivo pro vznětové motory na bázi metylesterů nenasycených mastných kyselin rostlinného původu. Vyrábí se rafinačním procesem zvaným transesterifikace. Může být používána jako palivo bez jakékoliv úpravy motoru.

V dnešní době musí výrobci povinně přimíchat 4,5 % biosložek do nafty vyrobené z ropy. Většina výrobců vozidel dává záruku pouze na motory, v nichž se spaluje právě tato směs s maximálně 4,5% biosložek a 95% klasické nafty.

Poprvé se použití rostlinných olejů jako paliva objevuje v amerických patentech ve čtyřicátých letech minulého století. K většímu rozvoji použití rostlinných olejů došlo až po energetické krizi počátkem sedmdesátých let.

Rozlišujeme dva druhy bionafty: bionafta I. a II. generace. Bionaftu I. generace tvoří výlučně methylestery (FAME či MEŘO) bez jakýchkoliv dalších přísad (100% bionafta). Má nižší kalorickou hodnotu, což způsobuje nižší výkon a vyšší spotřebu paliva. Estery také způsobují korozi a bobtnání součástí z klasické pryže, z čehož vyplývají netěsnosti a tím i nižší životnost motoru. Čistá bionafta při nízkých teplotách (pod -10 °C) snadno zamrzá.

Uvedené nedostatky byly od roku 1997 odstraněny zavedením bionafty II. generace (směsná nafta). Obsah methylesterů byl určen na 30 % a zbylých 70 % tvoří látky ropného charakteru. Bionafta II. generace je také daleko méně agresivní vůči pryži než bionafta I. generace. Výhřevnost této směsi je již srovnatelná s klasickou naftou.

MEŘO
MEŘO je zkratka pro MEtylestery Řepkového Oleje, současně s touto zkratkou se můžete setkat i s evropskou FAME (Fat Acid Methylesther, tj. metylestery mastných kyselin).
MEŘO je čirá kapalina zabarvená do žluta, s vodou nemísitelná. MEŘO je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti, neobsahuje PCB ani látky obsahující těžké kovy. Při znečištění půdy se MEŘO samo biologicky odbourá.

Výroba
Směsnou motorovou naftu lze vyrábět z jakéhokoliv rostlinného oleje (řepkový, slunečnicový, sojový, použité fritovací oleje …) chemickými reakcemi, tzv. esterifikací, kdy se mísí vylisovaný olej s metanolem za “spolupráce” dalších katalyzátorů, např. hydroxidu sodného. V České republice se nejčastěji používá olej získaný z řepky olejné. Řepka je náročná rostlina, která pro svůj růst potřebuje hodně živin, a proto by se měla na polích pěstovat pouze každý čtvrtý rok. Vedlejším produktem výroby methylesteru je glycerin, který lze použít dále v chemickém průmyslu, k výrobě mýdel, zubních past, atd.

Výhody
Směsná motorová nafta při spalovacím procesu lépe shoří, a tím výrazně snižuje kouřivost naftového motoru, emise polétavého prachu, síry, oxidu uhličitého, aromatických látek a uhlovodíků vůbec. Čistá bionafta není toxická, je biologicky odbouratelná a neobsahuje žádné aromatické látky ani síru. Bionafta nezpůsobuje ve vodě mikrobiologické zatížení až do koncentrace 10 mg/l a je pro ryby neškodná. Testy na Univerzitě v Idaho prokázaly, že ve vodním roztoku je po 28 dnech degradováno 95 % bionafty oproti pouhým 40 % motorové nafty. Má vysokou mazací schopnost (je mastnější než motorová nafta), a tím snižuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost vstřikovacích jednotek. Nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uskladnění. Výrobci aut doporučují vyměnit palivový filtr několik měsíců po přechodu na spalování směsné motorové nafty.

U směsné motorové nafty lze rovněž uplatnit nárok na vrácení spotřební daně. Číselné označení SMN ( palivo pro pohon vznětových motorů s methylestery řepkového oleje, přičemž podíl methylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30% objemových všech látek ve směsi obsažených ) je následující :

Číslo výrobku 271035, základ daně 1 000 litrů, sazba daně 7 665.

Při výpočtu je nutné rozlišovat motorovou naftu a směsnou motorovou naftu, a to nejen ve vztahu k sazbě daně, ale i při samotném výpočtu, kdy koeficient u  motorové nafty je 0,6 a u směsné motorové nafty 0,85.

Problematiku uplatnění vrácení daně z minerálních olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu    ( dále jen „ vratka ze zelené nafty“) upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti vedení  evidencí o nákupu a spotřebě minerálních olejů potom upravuje prováděcí vyhláška č. 48/2008 Sb.

Pro snadnější komunikaci s daňovými subjekty zveřejnil odbor Spotřebních daní  Celní správy České republiky vnitřní pokyn, kterým se sjednocuje postup správců daně při administraci vratky ze zelené nafty. S pokynem se můžete seznámit v příloze.

Soubory ke stažení

ETHANOL E85

Soubory ke stažení

Motorová nafta

 

Extra lehký a lehký topný olej

 

Automobilové benziny – BA 95N, BA 98 N

Alternativní paliva

FAME

Soubory ke stažení

Doprava

Doprava je zajišťována cisternovými vozidly, která jsou vybavena dle evropské dohody o přepravě pohonných látek ( ADR). Cisterny jsou více komorové se zpětným jímáním par, všechny mají tiskárnu pro možnost tisku stáčecích lístků. Možné je zavážet nádrže podzemní i nadzemní a to po dobu 24 hodin denně, dle přání zákazníka.

Bezpečnostní listy nabízených produktů

Soubory ke stažení

Aktuální informace

25
11
2009

Nové internetové stránky

Byly spuštěny naše nové internetové stránky. Věříme, že Vám ulehčí orientaci v námi nabízených ...

Archiv aktualit

 

Kontaktní informace

SETA TRADE a.s.
Ke Střelnici 427
43601 Litvínov

Mapa

Telefon: +420 602 348 012
Email: info@seta.cz
IČO: 25474812
DIČ: CZ25474812

Něco z našich produktů